اسم‌ها

1-2 از 2

اسم یا نام‌واژه یا نام که در زبان انگلیسی به آن noun می‌گوییم و معمولا در کتاب‌ها، مخصوصاً فرهنگ واژه، آن را به صورت مخفف .n مشاهده می‌کنیم.